ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ


ԼՈՌԻ ՋՈՒՐ

ԼՈՌԻ ՋՈՒՐ

«Լոռի-Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն, որը նախկինում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի մի մասն էր կազմում, հիմնադրվել է 2004թ-ի հոկտեմբեր ամսին` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 573-Ն որոշման:
Ընկերությունը տրամադրում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ Վանաձորին և 16 գյուղական համայնքներին:

 

 
ՇԻՐԱԿ - ՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂԻ

ՇԻՐԱԿ - ՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂԻ

Ընկերության նպատակն է հասնել առաջատար դիրքերի տարածաշրջանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների շարքում:

Ընկերության առաքելությունն է ապահովել հուսալի, բարձր որակի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ` գոհացնելով բաժանորդների պահանջները:

 
ԹՈՒՄՈ

ԹՈՒՄՈ

Թումոն արտադպրոցական ուսումնական նոր միջավայր է, որտեղ 12-18 տարեկան հազարավոր պատանիներ ուսանում են սեփական հանձնառությամբ: Ուղղորդվելով հմուտ մանկավարժների ու մեդիա մասնագետների կողմից՝ ուսանողներն իրականացնում են իրենց անհատական ուսումնական պլանը Թումո աշխարհի միջոցով՝ հատուկ մշակված ուսումնական հարթակ, որը պատրաստում է նրանց գործնական աշխատանքների համար։ Մասնագիտացված դասընթացները, դասախոսություններն ու միջոցառումները ուսանողներին հնարավորություն են տալիս կիրառել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները նաև առօրյա կյանքում: